Súťaže

Štatút našej facebookovej súťaže

K 1. 3. 2017 bola súťaž ukončená! Ďakujeme!

1. Pridajte do komentára k príspevku alebo na nástenku facebookového profilu Nazjedenie.sk facebook.com/nazjedenie fotografiu vami pripraveného jedla na základe receptu zo stránky www.nazjedenie.sk.

2. Do 15. dňa v mesiaci zverejníme na našom facebookovom profile meno jedného výhercu za predchádzajúci mesiac.

3. Počas 12 kalendárnych dní môže jeden súťažiaci zvíťaziť len raz.

4. V prípade, že sa v jednom kalendárnom mesiaci nezúčastní súťaže žiaden súťažiaci alebo sa jej zúčastnia len už predchádzajúci výhercovia, organizátor má právo víťaza nevyhlásiť.

Súťaž trvá od 19. septembra 2016.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky a Českej republiky. V prípade osôb mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak pre prípadné prevzatie výhry. Organizátor súťaže má právo súťaž kedykoľvek zrušiť.

Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook

Organizátorom súťaže je LEMUR, s.r.o. – vydavateľ magazínu Nazjedenie.sk

Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže.

Žiadnu z výhier nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Naši doterajší výhercovia

Október 2016 – Zuzana Popiková
November 2016 – Helenka Pencáková
December 2016 – Miroslav Béreš
Január 2017 – Dana Popíková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *