PR články a tlačové správy

Spoločnosť McDonald’s testuje udržateľnejšie obaly a ich recykláciu v Európe

Spoločnosť McDonald’s predstavila verejnosti rozsiahly celosvetový program o odstraňovaní a minimalizácii používania plastov spolu so zlepšovaním procesu zhodnocovania a recyklácie obalov v celej Európe. Plán zahŕňa viacero aktivít naraz: odstránenie viečok pri  balení zmrzliny McFlurry vo všetkých európskych krajinách, zavedenie nového viečka z vláknitého materiálu na všetky studené nápoje vo Francúzsku, testovanie alternatív k plastovým lyžičkám pre pochúťku McFlurry a tiež testovanie papierových slamiek. Súčasťou programu je aj spätný odber hračiek.

Súčasťou globálneho programu spoločnosti McDonald’s pod označením „Better M“ je testovanie používaných obalov. Cieľom je zavádzať pozitívne environmentálne zmeny naprieč celým udržateľným reťazcom v oblasti obalov, ich zhodnocovania a recyklácie. Dôraz sa tiež kladie na zákaznícku skúsenosť a spätnú väzbu. 

Spoločnosť McDonald’s začne tieto zmeny realizovať v existujúcich reštauráciách v Európe. Postupne rozšíri úspešné testy z jednotlivých krajín na celý kontinent. Vybrané reštaurácie z rôznych krajín Európy budú slúžiť ako testovacie miesta. Inovatívne koncepty balení budú  spotrebiteľom prezentované priamo v reštauráciách. Na základe získanej spätnej väzby sa spoločnosť rozhodne, čo bude zmenené či upravené. Tento model umožňuje spoločnosti McDonald’s nájsť udržateľnejšie riešenia, ktoré zákazníci v dnešnej dobe vyžadujú. Zároveň im ponúkne skvelú zákaznícku skúsenosť, ktorú dobre poznajú a oceňujú. 

Niekoľko zaujímavých čísiel

V súčasnosti je 78 % obalov, ktoré spoločnosť McDonald’s používa na celom svete, vyrobených z vláknitých materiálov. Toto číslo sa zvyšuje na európskych trhoch, kde vláknité materiály tvoria približne 88 % všetkých obalov, zatiaľ čo plasty 12 %. Kroky, ktoré spoločnosť McDonald’s dnes predstavuje, budú mať ďalší vplyv pri odstraňovaní plastov z celkového obalového systému:

•       Viac ako 1 200 ton plastov ročne sa v Európe ušetrí vďaka úprave obalu k zmrzline McFlurry. To zároveň eliminuje potrebu samostatného plastového viečka. Táto zmena bude implementovaná v celej Európe do konca roka 2020.

•       Približne 1 100 ton plastu ročne sa ušetrí zavedením viečka z vláknitého materiálu pre všetky studené nápoje vo Francúzsku. Nové viečka z vláknitého materiálu sa vyrábajú zo 100 % certifikovaných udržateľných zdrojov a recyklovateľných materiálov.

•       Prebiehajúce testy lyžičiek na McFlurry bez použitia plastov. Testujú sa drevené a papierové alternatívy v snahe nájsť materiál, ktorý spĺňa preferencie zákazníkov, prevádzkovú funkčnosť a udržateľnosť.

•       Vyvinuté papierové slamky sa rozšíria do celej Európy. Na základe spätnej väzby od zákazníkov a v súvislosti s vývojom obalového priemyslu sú v súčasnej dobe zavádzané pevnejšie papierové slamky. Sú vyrobené z plne recyklovateľných materiálov. Niekoľko trhov, napríklad Taliansko a Portugalsko, ponúkajú slamky len na vyžiadanie, aby sa všeobecne obmedzilo množstvo použitého materiálu.

Okrem obmedzovania plastov a prechodu na udržateľnejšie materiály sa spoločnosť McDonald’s zameriava aj na jednoduchšiu recykláciu a opätovné využitie obalov, ktoré používa:

•       V priemere 60 % reštaurácií McDonald’s na ôsmich najväčších európskych trhoch poskytuje triedenie obalov po svojich zákazníkoch. Veľká Británia v súčasnosti dosahuje 90 %, v Nemecku, ktoré je v tesnom závese, je to 89 % reštaurácií. Cieľom je zabezpečiť, aby sa do roku 2025 triedil odpad po zákazníkoch v 100 % reštauráciách spoločnosti McDonald’s.

•       V Európe splnila spoločnosť McDonald’s svoj záväzok v oblasti používania vláknitých materiálov. Do roku 2020 bude 100 % obalov z vláknitých materiálov určených zákazníkom primárne pochádzať z recyklovaných alebo plne certifikovaných zdrojov a z oblastí, kde nedochádza k odlesňovaniu.

•       McDonald’s v Nemecku v súčasnosti realizuje pilotný program s názvom ReCup. Zákazníci môžu požiadať o opakovane použiteľnú šálku na kávu a vrátiť ju v partnerskej reštaurácii McDonald’s alebo v inej participujúcej reštaurácii, kde ho umyjú a bude pripravený na opätovné použitie.

•       Od tohto týždňa môžu zákazníci vo Veľkej Británii vrátiť použité hračky z Happy Meal vo vybraných reštauráciách. V rámci testu spätného odberu hračiek budú vyčistené a následne materiálovo zhodnotené. 

•       V Holandsku ponúkajú reštaurácie masky z recyklovaného papiera namiesto balónikov, ktoré predtým boli súčasťou Happy Meal. Toto riešenie sa na základe veľmi pozitívnej spätnej väzby z Holandska rozširuje aj do Belgicka.

•       Zákazníci na Ukrajine môžu zjesť obal na zmrzlinový pohár – téglik je vyrobený z vafle.

McDonald’s na Slovensku k otázkam udržateľnosti a k ochrane životného prostredia pristupuje zodpovedne a snaží sa zavádzať inovácie aj v oblasti obalových alternatív, tak aby mohli byť čo najefektívnejšie materiálovo zhodnotené alebo recyklované. McDonald’s na Slovensku už 17 rokov triedi odpad vo všetkých svojich reštauráciách. „Len v minulom roku išlo až 74 % odpadu z lokálnych reštaurácií na ďalšie využitie. Plastové tégliky na džúsy a šejky sme vymenili za papierové. Týmto krokom sme ušetrili na Slovensku približne 30 ton plastu ročne. Nový téglik na zmrzlinu McFlurry bez plastového viečka a veľkej plastovej lyžičky nám ušetrí 8 ton plastu ročne. Vo vybraných reštauráciách testujeme papierové slamky, čo by po celoplošnom zavedení ušetrilo približne 10 ton plastu ročne. Zvažujeme však aj bezslamkovú alternatívu. V rámci projektu NextGen Cup chceme s vývojármi na trh priniesť plne rozložiteľný nápojový téglik,“ konkretizuje lokálne aktivity Vít Gréc, ktorý má v spoločnosti McDonald’s na starosti odpadový manažment. 

Globálny záväzok Scale for Good

Tieto novinky znamenajú ďalšie kroky, ktoré spoločnosť McDonald’s podniká smerom ku globálnemu záväzku Scale for Good. Ten bol oznámený v minulom roku a zahŕňa ambície využívať do roku 2025 všetky obaly určené pre zákazníkov z obnoviteľných, recyklovaných alebo plne certifikovaných zdrojov. V súčasnosti spoločnosť McDonald’s dosiahla v celosvetovom meradle svoj cieľ takmer na 60 %. 

Keith Kenny, viceprezident spoločnosti McDonald’s pre globálnu udržateľnosť povedal: „Záleží nám na znižovaní vplyvu na životné prostredie takisto ako naším zákazníkom. Preto hľadáme nové a inovatívne spôsoby, ako obmedziť používanie obalov, prejsť na udržateľnejšie materiály a pomáhať našim zákazníkom s ich opätovným používaním a recykláciou. Testy, ktoré robíme v celej Európe, sú životne dôležité. Pomáhajú nám získať okamžitú spätnú väzbu k riešeniam, vďaka čomu sa dá konzumovať uvedomelo, nie však na úkor kvality a zákazníckej skúsenosti v McDonald’s, ktorú majú naši zákazníci radi. Better M je významný program, ktorý nám umožňuje spolupracovať s našimi zákazníkmi a vybrať správne riešenia pre celú Európu.“

tlačová správa, mcdonalds.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *